Henrik Jochumsen
Linkedin profile

www.dwarf.dk - Avanceret digitale løsninger, med understøttende digital strategi.
www.sommerferie.nu - portal for sommerhusudlejning i Danmark og udlandet.

Er du i zonen? Undgå stress.

Hvem har ikke prøvet at have så mange opgaver, at man ikke rigtigt får færdiggjort nogen af dem? Det stresser helt vildt at være i en konstant tilstand, hvor der ikke rigtig sker nogen fremgang.

Det værste er, at man aldrig kommer i dybden med nogen af opgaverne, og at man går med fornemmelsen af, at det aldrig er lavet godt nok.

Din arbejdsglæde er altafgørende, og du gør hver fredag ubevist status over ugen, der er gået. "Har jeg nået det, jeg ville? Er jeg tilfreds med det, jeg har nået? Har jeg lært noget? Har jeg fået anerkendelse for mit arbejde?"

Intet kan som manglende tid ødelægge din arbejdsglæde. Godt håndværk kommer først, når man når i dybden og kan fokusere i længere tid.


Jeg har i længere tid arbejdet og brugt idéen om zoner. Zoner er opgaver, som er så forskellige, at man skal op og trække vejret, før man kan gå i gang med en ny opgave. Man kan sammenligne det med søer. Forestil dig tre forskellige søer i et landskab: Den første sø har et sunket skib, den anden har de vildeste fisk på bunden, og den tredje har et planteliv. Alle tre søer er meget dybe og kræver planlægning og tålmodighed, inden du kan nå helt ned på bunden og tage billeder.

For en dykker er det fysisk umuligt at nå at tage billeder i alle tre søer samme dag. Er dykkeren professionel fotograf, og skal han tage billeder i alle tre søer, kræver det planlægning og gruppering af opgaverne. En dykker kan ikke bare gå i gang med den opgave, der kommer ind lige nu, men må afvente om der kommer andre lignende opgaver, så de kan udføres efter hinanden. Dertil kommer, at det er af stor betydning, om opgaven skal udføres på 10 eller 50 meters dybde. Opgaver på 50 meters dybde kræver mere planlægning end opgaver på 10 meters dybde og tager længere tid at udføre. Kommer der en opgave i sø nummer 1 om mandagen, men er dykkeren allerede optaget af opgaver i sø nummer to, må han fastholde, at han ikke kan løse opgaven før tidligst dagen efter (tirsdag).

Jeg er selv uddannet på Danmarks Tekniske Universitet og har siden arbejdet som udvikler hos Dwarf. I begyndelsen var mit arbejde primært koncentreret om ét projekt af gangen. Siden fulgte ansvaret for IT driften, og da udviklingsopgaverne samtidig blev mere komplekse, udgjorde diverse websites og platforme pludselig deres helt egne zoner. Nærmest ubevidst begyndte jeg at opdele arbejdsdage og –uger efter de forskellige zoner.

Efter inddeling af opgaverne i zoner, følger naturligt opdelingen af ens arbejdstid. Selv bestræber jeg mig på helt konkret at tage én dag ad gangen, da jeg aldrig ved, hvad der venter, når jeg møder ind ved en 8-9 tiden. Er der deadlines, som skal overholdes, tager jeg dem med i min planlægning, således at jeg allerede i bilen på vej til job, kan arbejde mig til rette i zonen. Er der dukket noget akut op, ordner jeg altid det først, hvorefter jeg giver mig i kast med det planlagte. Jeg kører meget med inden og efter frokost, da man alligevel "trækker vejret" i frokostpausen, og mine kolleger er vant til, at jeg siger efter frokost eller i morgen.

Hvad angår "shit happens" opgaver - opgaver som dukker op ud af det blå – er der kun at acceptere dem som en naturlig del af dit arbejde, da de i sagens natur ikke lader sig planlægge. Men til alle andre opgaver er mine råd til dig:


Har du nogle tips, til at undgå stress, så gerne skriv en kommentar.